Popis
Hříšné město čeká euforie silvestrovské noci. Jedině démonický cizinec Krysař s magickou mocí a píšťalou ví, že půlnoc se stane trestem, že nepřinese městu novoroční vykoupení, nýbrž zkázu, zmar a prázdnotu. Je provázen všudypřítomným Ďáblem, který má v moci nejen čas, ale i lidské osudy. Krysař na své pouti městem směrem k půlnoci shledává město plné hříchů a krys, potkává však i osudovou lásku Agnes. Marně se brání citu: Krysařovu srdci stačí jediná spravedlivá bytost, aby ho smířila se zkažeností města. Krysař je pro lásku k Agnes rozhodnut mocí své píšťaly zastavit čas, přehlušit hlas půlnočních zvonů; noc nesmí dospět k půlnoci. Zatímco však bezstarostné silvestrovské opojení v ulicích města graduje, tragédie Krysařovy lásky vrcholí. Je pozdě, z moci času není úniku: půlnoc odbíjí své, chrámový zvon se rozezní a Krysařova píšťala už nemá sílu zabránit, aby město uniklo své zkáze... Dávná pověst o muži s píšťalou nemá začátku ani konce. Krysař po staletí putuje od města k městu a jeho tvář má nesčetně podob. V tajemných ulicích starobylé Prahy ožil jeho příběh jen na jediný den a možná jen proto, aby se stal filmem. Objevil se na přelomu jednoho roku jako přízrak a stejně tak i zmizel. Hned při prvních krocích městem spatřil Agnes, Kristiána a budoucí svědky jejich manželského slibu, jak v otevřeném červeném kabrioletu objíždí kostely a prosí o svatební obřad. Dívka s věnečkem ve vlasech, nosí pod srdcem nový život. Ale všude jsou odmítáni. Muž s fujarou a v dlouhém plášti, nadaný podivuhodnou schopností přinést lidem očistu, až dosud lásku nepoznal. Pro něj i pro Agnes je jejich setkání jako blesk z čistého nebe. Marně Kristián volá jméno své milé, marně jim ďábel nastražuje léčky. V té zběsilé silvestrovské noci se zrodilo pouto, které je ale třeba vykoupit. Každý tu něco ztrácí, každý se musí něčeho vzdát…

PSALI JSME