Popis
Během nasazení v první světové válce objeví britský voják v zemi zrezivělý meč z patnáctého století. Nedlouho poté usne a zdá se mu, že je jedním z vojáků v armádě Jany z Arku (Geraldine Farrar).

PSALI JSME