Sledujte filmserver.cz také na Facebooku!
Přihlásit Přihlásit přes Facebook | Registrovat
Recenze: Osm hrozných - ovinuti velkou černou mambou

Recenze: Osm hrozných - ovinuti velkou černou mambou

Vydáno: 07.01.2016 08:30 v sekci Recenze | Premiéry - Marek Slovák

Osm hrozných je v pořadí osmý celovečerní film Quentina Tarantina, jak nám nezapomenou připomenout i úvodní titulky. Se značkou tvůrce se pojí spousta očekávání. Dostojí jim?

Osm hroznýchRecenzoval/a Marek Slovák dne 07.01.2016 08:30. Osm hrozných je v pořadí osmý celovečerní film Quentina Tarantina, jak nám nezapomenou připomenout i úvodní titulky. Se značkou tvůrce se pojí spousta očekávání. Dostojí jim? Hodnocení: 5
SDÍLET:    
Fotografie z natáčení filmu Osm hrozných / The Hateful Eight"Osmý film Quentina Tarantina. Osm hrozných," inzerovaly plakáty, stálo v upoutávkách a je uvedeno i v úvodních titulcích. Ne, není to chyba. Schválně počítejte se mnou: (1) Gauneři, (2) Pulp Fiction: Historky z podsvětí, (3) Jackie Brownová, (4) Kill Bill a Kill Bill 2 (považuje se za jeden titul, rozetnutý z důvodu délky ve dví), (5) Grindhouse: Auto zabiják (ve zkrácené verzi součást projektu Grindhouse s Planetou Teror a upoutávkami, v režisérské - osamocené - regulérní položka filmografie QT), (6) Hanebný pancharti a (7) Nespoutaný Django.

Poslední dva jmenované tituly jsou spolu s onou osmičkou součástí volné trilogie, ve které je revizionisticky přistupováno k historii, jak je známa z dějepisných učebnic, a ve které se motivicky navrací několik témat. Z nich nejvýraznější jsou dvě, kdy první se vztahuje k naší žité skutečnosti (historii, ale i současnosti) a druhé k tomu, jak je tato vyobrazena v kinematografii (let dávno minulých, ale i nedávných). Jedno dominantní téma se týká příkoří z důvodu rasové/etnické příslušnosti k perzekuované minoritě a morální/etické oprávněnosti pomsty. Převládající druhé se vypořádává s tím, za pomocí jakých typů postav, jakých postupů a s jakým vyzněním bylo špinavé - značně zakrvavené - prádlo převážně Spojených států amerických vyobrazováno na plátně/v televizi.

Jennifer Jason Leigh ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightVýše uvedená významová ambicióznost bývá opomíjena, což souvisí s nastíněnou propagační strategií, která je u Osm hrozných ještě posílena. Nejenom že se jedná o režisérův a scenáristův osmý titul, který má "shodou náhod" v názvu číslo osm (odkazuje nejenom k dvěma westernům, týmovému Sedm statečných a sněžnému Condenados a vivir, ale pravděpodobně i k felliniovské metafikci 8 1/2). Polovinu titulních postav navíc ztvárňují Tarantinovi pravidelnější anebo stálí herci (Samuel L. Jackson představující se zase v jiné poloze, záměrně john-waynovsky manýristický Kurt Russell, okázale přehrávající, postavu dr. Schulze připomínající Tim Roth a sympaticky podehrávající Michael Madsen). Dění je zasazeno do stejného fikčního světa, v jakém se odehrávají ostatní Tarantinovy filmy, v nichž se vyskytuje značka tabáku Red Apple (tj. Pulp Fiction, Jackie BrownKill Bill, Auto zabiják, resp. Planeta teror a Nespoutaný Django). A aby sebereferenčnosti a návratu k známému nebylo málo, tvůrce snímek přirovnával vedle zjevných inspiračních zdrojů (sněžné westerny, survival horory) ke své prvotině Gauneři.

Podobnostem a návaznostem navzdory některým uniká, v čem se Osm hrozných odchyluje, na co jiného krom tarantinovského universa navazuje a v čem a proč se jedná o pozoruhodné dílo. Pro prokázání takového tvrzení se jako nejvhodnější jeví žánrové a vypravěčské hledisko, které nebude opomíjet širší kontext. Zbytek kritické reflexe se proto omezí na dvojici uvedených perspektiv, aniž by byly součástí argumentace jakékoliv spoilery kazící zážitek pro ty, kteří poslední tarantinovku ještě neviděli.

Michael Madsen ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightOsm hrozných si říká o to, aby bylo vnímáno jako "Gauneři v galanterii", ale adekvátnější je zasazení do tradic, z kterých opravdu čerpá, a to jsou převážně televizní a filmové westerny 50. let. Z prvních přebírá velmi častou zápletku, kdy postavy s velmi protichůdnými povahami a s vlastními cíli jsou nuceny být v jednom prostoru a postupně odkrývají svůj charakter (Bonanza, The Rebel), přičemž spouštěčem je "whodunit" (kdo spáchal určitý (zlo)čin a co tím sledoval?). Z druhých jednak zasazení do sněžného prostředí (Track of the Cat, Day of the Outlaw), jednak psychologizaci postav, které nejsou tak jasně profilované a morálně pólované jako v dekádách předchozích (The Fastest Gun Alive). Výchozí bod zápletky i některé zvraty jsou přejaty z yojimbovského fláku Machibuse, kterému jsou hodně dlužni i Gauneři, a epizody Fair Game ze seriálu The Rebel.

Přímé a neskrývané čerpání, ačkoliv tentokrát poprvé bez poděkování konkrétním inspiračním zdrojům v titulcích, není důkazem nepůvodnosti. Naopak, kombinace několika různých tradic (vzorce zápletek z televizních dobrodružných whodunitů, prostředí ze sněžných a pojetí postav z těch psychologizujících westernů, excesivní násilí z japonských i angloamerických exploatací a do toho atmosféra paranoidních survivalů) dává vzniknout zcela originálnímu tvaru. Znalci a znalkyně si mohou vychutnávat, jak se uvedené vzorce proplétají. Všichni pak musí přistoupit na divácky nevstřícnou, ale ozvláštňující strategii odlišující Osm hrozných nejenom od uvedených "zdrojů", ale i od ostatní Tarantinovy tvorby: ve skupině ústředních postav není ani jedna, s kterou by bylo možno vyloženě sympatizovat anebo se s ní identifiovat (za předpokladu, že lidé čtoucí tyto řádky nejsou mizogyni, rasisti, psychopati atd.). Absentuje jakékoliv morální centrum, což umožňuje rozehrát hru s diváckými očekáváními. 

Samuel L. Jackson ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightPřirovnání, že Osm hrozných jsou "dvakrát tak dlouhými Gaunery", "závěrečnou konfrontací mezi Billem a Nevěstou z Kill Bill v tříhodinovém podání" anebo "prodlouženou úvodní scénou z Hanebných panchartů bez přepínání mezi několika jazyky", není tak úplně přesné. První jmenovaný zprvu mátl časovými skoky, kdy jsme byli bez potřebných informací vhozeni přímo do nechronologicky odvyprávěného dění, v průběhu kterého pouze jedna postava zatajovala svou pravou identitu. Druhý jmenovaný reflektoval cíl, kterého se protagonistka snažila dosáhnout, a na konci překvapil vydáním se jiným než očekávaným směrem, protože nám byla skryta jedna klíčová informace o dovednosti hrdinky. Třetí jmenovaný zase budoval napětí tím, že víme víc než nám sympatické postavy, a tak se o ně strachujeme.

"Osmička" volí jiný postup, protože až na jednu výjimku ostatní postavy nejsou tím, čím se zdají být, morální dilemata nejsou dlouze rozebírána a napětí je budováno nedostatkem informací a zpětným zpochybněným dříve poskytnutých. Promyšlené, sáhodlouhé monology zastávají funkci prstu na kohoutku zbraně, dialogová výměna na určité téma je napínavější než mnohé přestřelky. V pomalu gradovaném vyprávění je dostatek prostoru na postupné rozvíjení a zužitkování motivů, které se navracejí s až rytmickou přesností, kdy zdánlivě nepodstatná zmínka (deka) anebo prvek (nápis, dopis) později naleznou svou funkci.
 
Kurt Russell, Samuel L. Jackson ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightI díky tomu je tato tarantinovka zdaleka nejsoudržnější, přestože si zachovává typické postupy v podobě narušování narativních konvencí. Nechybí dělení do kapitol (dané příchodem nové postavy, změnou místa dění, skokem v čase dopředu anebo dozadu), postupné přidávání ústředních postav (ala Gauneři), střídání hledisek mezi nimi pro narušení jednoduchého souznění (ala Pulp Fiction - Historky z podsvětí), jejich dekonstrukce jako žánrových typů (ala Kill Bill a Nespoutaný Django) i proměna toho, kdo zrovna hraje prim (ala Auto zabiják).

A znovu platí, že i když pro někoho může jít o známé a ozkoušené postupy, jejich kombinace je to, co výsledek činí neotřelým. Důvodem není pouze to, že protagonisté jsou spíše antagonisty. Je jím více fakt, že postupy jsou navázány na hru se žánrem a vyprávěním (whodunit s řadou rozesetých vodítek a nejednoznačností) - a že tato hra není pouze rozjíveným blbnutím s kinematografickými tradicemi a konvencemi, ale vztahuje se k významovému rámci. Osm hrozných se primárně nevypořádává s dobovou propagandou na několika stranách "barikády" (Hanebný pancharti) ani se způsobem vyobrazení určitého etnika ve filmové minulosti (Nespoutaný Django), ale je komentářem nejenom k historii Spojených států amerických, ale i současnosti. Falešné přísliby, rozhádanost uvnitř určitého správního celku vedoucí k vlastní zkáze, možnost překonání rasových a etnických předsudků sloučením etických pravidel s morálním kodexem - a v neposlední řadě historie, která je revidována, a současnost, která vyžaduje revizi, jinak se bude vše opakovat.
 
V místech, kdy film nesmlouvavě rve velkou černou mambu do chřtánu bělošské historie, je pouze zneklidňující a zábavný. V místech, kde subtilně a soustavně pracuje s odkazem (kinematografickým, skutečným), není hrozný, ale naopak výborný. Začíná záběrem na zasněženou sochu Ježíše na kříži, čímž dává najevo, že Bůh není - a pokud, tak pouze ten filmový, protože záběr zároveň odkazuje na Velkou červenou jedničku. Osm hrozných navzdory očekávání není pekelnou jízdou, protože má tempo zrychlujícího dostavníku, ale je po čertech boží.
   
Fotografie z filmu Osm hrozných / The Hateful Eight
P. S. Osm hrozných bylo po dobu necelého jednoho týdne (od Štědrého dne po Silvestra) uvedeno ve Spojených státech amerických v tzv. road-show verzi v rovné stovce kin. Film v nich byl promítnut ze 70mm kopie, která vedle několika minut stopáže navíc obsahovala i (tříminutovou) hudební předehru a cca uprostřed (ve 101. minutě) i (dvanáctiminutovou) přestávku, která slouží k vypití nějaké té kávy a prodiskutování právě viděného. Do české kinodistribuce se bohužel v této variantě snímek nedostává. I přesto řada pozoruhodných stylistických voleb nezaniká, protože formát je použit k posílení klaustrofóbního účinku na publikum. Postavy jsou rozestaveny v několika segmentech v extrémně širokúhlém obrazu, ve kterém jsou jenom minimálně zaostřeny další plány - a mnohdy chybí soustřeďování pozornosti do určitého centra, což přidává na celkovém znepokojujícím dojmu. 

A co hůř, nebude k vidění a slyšení ve variantě s předhrou a přestávkou. Tzv. overture a intermission přitom plní několik důležitých funkcí, a to zejména v návaznosti na poetologické tradice a na strukturu vyprávění a jeho vnímání publikem. V prvním případě (návaznost na konvence uvádění) kloubí způsob prezentace z dob klasického Hollywoodu s postupy televize, když po společenské přestávce vhodné pro diskuzi o právě viděném následuje shrnutí toho podstatného, co se během "reklam" odehrálo, protože se čas dění až na několik časových skoků má překrývat s časem projekce. V druhém případě (výstavba vyprávění, jeho porozumění publikem) proměňuje nejenom strukturu, ale i rytmus (je mnohem vyváženější, protože overture a intermission supluje polovinu jednoho aktu) a diváckou aktivitu (v první polovině jsou otázky ohledně vývoje směřovány vpřed, v druhé polovině převážně zpět).
 
Originální trailer filmu Osm hrozných

NAŠE HODNOCENÍ FILMU:
10/10
VAŠE HODNOCENÍ FILMU:
Líbí se mi Nelíbí   Chci vidět Nechci vidět
0,0
NÁZORY

Vložit názor

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. E-mail je třeba pouze pokud budete chtít zasílat reakce a nebude zveřejněn.

Zasílat reakce e-mailem na vaši reakci, článek nebo nezasílat.

Antispam: * Napište první dvě písmena ze slova filmserver
Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude názor přidán. Přihlášeným se tato otázka nezobrazuje.

 • to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... (Anonym, 07.01.2016 15:19) Reagovat

  to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... možná tak 6/10... stále se opakující Tarantino...nuda k uzoufání

  • Re: to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... (Marek, 07.01.2016 21:13) Reagovat

   Hodnotí recenzent/kritik, nikoliv celá redakce. Nevím, jaký názor zastává zbytek redakce. Vím jenom, že šéfredaktor na jedné nejmenované databázi dal Osm hrozných plný počet, a tak se asi nebudeme moc rozcházet. Já si tu nudu dnes vstřelil podruhé a určitě ne naposledy, ale je pravda, že kdo čeká primárně zábavu, potažmo stroj na hlášky a zábavné násilí, bude nejspíš zklamán. A to právě proto, že se QT neopakuje, čemuž je v textu věnováno pár odstavců. ;)

 • a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Tran... (JohnWayne, 07.01.2016 23:27) Reagovat

  a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Transformers dal 10/10 :D tie jeho recenzie mi vždy prídu mimo :D lebo v nich nehodnotí ani herecké výkony, ani hudbu a kopu ďalších vecí :D ak dám niečomu 10/10 tak tam musia herci podávať veľmi veľké herecké výkony, taktiež ak dám 10/10 tak tam musí byť taká hudba ako napr. pri The Good The Bad and The Ugly :D

  • Re: a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Tran... (Marek, 08.01.2016 04:30) Reagovat

   Příjmení je Slovák, nikoliv "Slováčik". Transformers: Zánik jsem nedal plný počet, moje kritika je k přečtení zde: http://filmserver.cz/clanek/78... . V perexu stojí: "Procentuální, bodové či hvězdičkové hodnocení je v případě čtvrtého pokračování transformeří série důležitější ještě méně než u jakéhokoliv jiného blockbusteru." Můžu vás ale ujistit, že ačkoliv Transfomers: Zánik považuji za esteticky pozoruhodný objekt (a nemám problém si toto stanovisko obhájit), je málokterý film, který se tak vzdaluje estetickým a ideologickým preferencím, které mám.

   Zajímalo by mě, odkdy má být v recenzích (které se prezentují jako kritické reflexe, potažmo kritiky, tj. poněkud jiný publicistický žánr) zhodnocena ta a/nebo ona složka. Jsem rád, že nepíšu texty pro lidi, kteří mají takové nároky - a doufám, že nikdy nebudu nucen takové texty psát. Každopádně herecké výkony Osm hrozných zhodnoceny jsou a zmiňovat se o hudbě je poněkud zbytečné, protože to jednak dělá každý, jednak je (očekávatelně) výborná. V textu je myslím zdůvodněno, proč si Osm hrozných "zaslouží" plný počet, když už jsou lidi, pro které jsou důležitější čísílka než argumenty.

 • však v recenziách sa poukazuje na pozitívne a n... (JohnWayne, 09.01.2016 17:19) Reagovat

  však v recenziách sa poukazuje na pozitívne a negatívne zložky filmu :D

DOPORUČENÉ ČLÁNKY
Top 20 ČR 42. týden
Top 20 ČR: Venom je nezničitelný Marvelovský snímek Venom kraluje českému žebříčku návštěvnosti už třetí týden. Jeho pozici neohrozil ani slavný Michael Myers v hororu Halloween. čtěte zde
Vydáno: 23.10.2018 07:30 v sekci Komentáře | Top 20 ČR
0
Box office: 42. víkend
Box office: Halloween skóruje Nový Halloween je komerční trhák, jak dokazují rekordní víkendové tržby. Druhé nejlepší v historii. čtěte zde
Vydáno: 22.10.2018 07:30 v sekci Komentáře | Box office
0
Searching 9/10
Za horizontem: Searching je brilantním internetovým thrillerem Nováček Aneesh Chaganty natočil brilantní napínavý internetový thriller Searching, v němž zoufalý otec pátrá po své zmizelé dceři. čtěte zde
Vydáno: 21.10.2018 19:52 v sekci Recenze | Za horizontem
0
Mars 1/10
Recenze: Bizarní komedie Mars je vypravěčsky rozpadlým nepodařeným škvárem Česká komedie Benjamina Tučka, která vypráví o české expedici na Mars, je historicky prvním filmem natáčeným ve skutečném americkém simulátoru pobytu na Marsu. To je ale také to jediné, co jí lze přičíst k dobru. čtěte zde
Vydáno: 21.10.2018 08:00 v sekci Recenze | Premiéry
4
Apostle 8/10
Za horizontem: Apostle je drsný okultní thriller Gareth Evans se vrátil s mysteriózním thrillerem Apostle. Dan Stevens se v něm vydává najít svou sestru, kterou unesl tajemný ostrovní kult. čtěte zde
Vydáno: 20.10.2018 21:38 v sekci Recenze | Za horizontem
1
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
- Skleněný: sequel filmu Vyvolený v novém traileru (12.10.2018 09:11 v Novinky | Trailery)
- Kurt Russell jako Santa Claus v The Christmas Chronicles (10.10.2018 17:27 v Novinky | Trailery)
- Once Upon a Time in Hollywood: Bruce Dern nahradí Burta Reynoldse (28.09.2018 09:34 v Novinky | Zprávy)
- TV tipy: Osm hrozných stojí na mostě špionů, kde píše rumový deník (28.09.2018 07:30 v Radar | TV tipy)
- Eli Roth´s History of Horror: hororová antologie v traileru (25.09.2018 18:30 v Novinky | Trailery)
- Top 21: filmy z vězení (23.09.2018 12:00 v Články | Publicistika)
- Captain Marvel: nová marvelovka odhaluje první trailer (18.09.2018 14:52 v Novinky | Trailery)
- TV tipy: Prokletý klaun, Oldřich a Božena se za trnkovým keřem ocitají v elektrizující mlze (14.09.2018 07:30 v Radar | TV tipy)
- Captain Marvel: nová marvelovka odhaluje první fotky (11.09.2018 20:28 v Novinky | Zprávy)
- Zemřel legendární herec Burt Reynolds (06.09.2018 22:04 v Novinky | Zprávy)
- Damon Herriman bude Charles Manson v TV seriálu Mindhunter (30.08.2018 17:27 v Novinky | Zprávy)
- Once Upon a Time In Hollywood: Charles Manson obsazen (29.08.2018 20:06 v Novinky | Zprávy)

PREMIÉRA TÝDNE   42/2018

Halloween
7/10

Nový Halloween je přímým pokračováním původního Halloweenu z roku 1978, které konečně přichází s důstojným završením série a zadostiučiněním pro postavu hlavní hrdinky v podání Jamie Lee Curtis.

AKTUÁLNĚ V KINECH

Kompletní seznam kinopremiér naleznete zde.

TV TIPY

VYCHÁZÍ NA BLU-RAY

Kompletní seznam vycházejících BD naleznete zde.

VYCHÁZÍ NA DVD

Kompletní seznam vycházejících DVD naleznete zde.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY (poslední týden)

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ OSOBY (poslední týden)

ČESKÉ TRAILERY

Star Wars: Síla se probouzí
V kinech od 17.12.2015
Jak básníci čekají na zázrak
V kinech od 14.04.2016
Captain America: Občanská válka
V kinech od 05.05.2016

NOVÉ FOTOGRAFIE

Kursk (2x)
Zlatý podraz (1x)
Když draka bolí hlava (1x)
Nebezpečná laskavost (1x)
Dogman (1x)
Johnny English znovu zasahuje (1x)
Searching (6x)
Apostle (6x)
filmserver.cz na Facebooku filmserver.cz na Twitteru filmserver.cz na LinkedIn filmserver.cz na YouTube
filmserver.cz - o filmech víme vše
©2010-2018 IMEG s.r.o.
Kontaktní informace | Informace o inzerci | Redakce | Volná místa | Zásady ochrany o.ú. | Mobilní verze | ISSN 1804-5529
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu IMEG s.r.o. zakázáno.
smile music: spark | fakker | czech blade | musicserver | full moon | xplaylist | day after | filmserver