Sledujte filmserver.cz také na Facebooku!
Přihlásit Přihlásit přes Facebook | Registrovat
Recenze: Osm hrozných - ovinuti velkou černou mambou

Recenze: Osm hrozných - ovinuti velkou černou mambou

Vydáno: 07.01.2016 08:30 v sekci Recenze | Premiéry - Marek Slovák

Osm hrozných je v pořadí osmý celovečerní film Quentina Tarantina, jak nám nezapomenou připomenout i úvodní titulky. Se značkou tvůrce se pojí spousta očekávání. Dostojí jim?

Osm hroznýchRecenzoval/a Marek Slovák dne 07.01.2016 08:30. Osm hrozných je v pořadí osmý celovečerní film Quentina Tarantina, jak nám nezapomenou připomenout i úvodní titulky. Se značkou tvůrce se pojí spousta očekávání. Dostojí jim? Hodnocení: 5
SDÍLET:    
Fotografie z natáčení filmu Osm hrozných / The Hateful Eight"Osmý film Quentina Tarantina. Osm hrozných," inzerovaly plakáty, stálo v upoutávkách a je uvedeno i v úvodních titulcích. Ne, není to chyba. Schválně počítejte se mnou: (1) Gauneři, (2) Pulp Fiction: Historky z podsvětí, (3) Jackie Brownová, (4) Kill Bill a Kill Bill 2 (považuje se za jeden titul, rozetnutý z důvodu délky ve dví), (5) Grindhouse: Auto zabiják (ve zkrácené verzi součást projektu Grindhouse s Planetou Teror a upoutávkami, v režisérské - osamocené - regulérní položka filmografie QT), (6) Hanebný pancharti a (7) Nespoutaný Django.

Poslední dva jmenované tituly jsou spolu s onou osmičkou součástí volné trilogie, ve které je revizionisticky přistupováno k historii, jak je známa z dějepisných učebnic, a ve které se motivicky navrací několik témat. Z nich nejvýraznější jsou dvě, kdy první se vztahuje k naší žité skutečnosti (historii, ale i současnosti) a druhé k tomu, jak je tato vyobrazena v kinematografii (let dávno minulých, ale i nedávných). Jedno dominantní téma se týká příkoří z důvodu rasové/etnické příslušnosti k perzekuované minoritě a morální/etické oprávněnosti pomsty. Převládající druhé se vypořádává s tím, za pomocí jakých typů postav, jakých postupů a s jakým vyzněním bylo špinavé - značně zakrvavené - prádlo převážně Spojených států amerických vyobrazováno na plátně/v televizi.

Jennifer Jason Leigh ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightVýše uvedená významová ambicióznost bývá opomíjena, což souvisí s nastíněnou propagační strategií, která je u Osm hrozných ještě posílena. Nejenom že se jedná o režisérův a scenáristův osmý titul, který má "shodou náhod" v názvu číslo osm (odkazuje nejenom k dvěma westernům, týmovému Sedm statečných a sněžnému Condenados a vivir, ale pravděpodobně i k felliniovské metafikci 8 1/2). Polovinu titulních postav navíc ztvárňují Tarantinovi pravidelnější anebo stálí herci (Samuel L. Jackson představující se zase v jiné poloze, záměrně john-waynovsky manýristický Kurt Russell, okázale přehrávající, postavu dr. Schulze připomínající Tim Roth a sympaticky podehrávající Michael Madsen). Dění je zasazeno do stejného fikčního světa, v jakém se odehrávají ostatní Tarantinovy filmy, v nichž se vyskytuje značka tabáku Red Apple (tj. Pulp Fiction, Jackie BrownKill Bill, Auto zabiják, resp. Planeta teror a Nespoutaný Django). A aby sebereferenčnosti a návratu k známému nebylo málo, tvůrce snímek přirovnával vedle zjevných inspiračních zdrojů (sněžné westerny, survival horory) ke své prvotině Gauneři.

Podobnostem a návaznostem navzdory některým uniká, v čem se Osm hrozných odchyluje, na co jiného krom tarantinovského universa navazuje a v čem a proč se jedná o pozoruhodné dílo. Pro prokázání takového tvrzení se jako nejvhodnější jeví žánrové a vypravěčské hledisko, které nebude opomíjet širší kontext. Zbytek kritické reflexe se proto omezí na dvojici uvedených perspektiv, aniž by byly součástí argumentace jakékoliv spoilery kazící zážitek pro ty, kteří poslední tarantinovku ještě neviděli.

Michael Madsen ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightOsm hrozných si říká o to, aby bylo vnímáno jako "Gauneři v galanterii", ale adekvátnější je zasazení do tradic, z kterých opravdu čerpá, a to jsou převážně televizní a filmové westerny 50. let. Z prvních přebírá velmi častou zápletku, kdy postavy s velmi protichůdnými povahami a s vlastními cíli jsou nuceny být v jednom prostoru a postupně odkrývají svůj charakter (Bonanza, The Rebel), přičemž spouštěčem je "whodunit" (kdo spáchal určitý (zlo)čin a co tím sledoval?). Z druhých jednak zasazení do sněžného prostředí (Track of the Cat, Day of the Outlaw), jednak psychologizaci postav, které nejsou tak jasně profilované a morálně pólované jako v dekádách předchozích (The Fastest Gun Alive). Výchozí bod zápletky i některé zvraty jsou přejaty z yojimbovského fláku Machibuse, kterému jsou hodně dlužni i Gauneři, a epizody Fair Game ze seriálu The Rebel.

Přímé a neskrývané čerpání, ačkoliv tentokrát poprvé bez poděkování konkrétním inspiračním zdrojům v titulcích, není důkazem nepůvodnosti. Naopak, kombinace několika různých tradic (vzorce zápletek z televizních dobrodružných whodunitů, prostředí ze sněžných a pojetí postav z těch psychologizujících westernů, excesivní násilí z japonských i angloamerických exploatací a do toho atmosféra paranoidních survivalů) dává vzniknout zcela originálnímu tvaru. Znalci a znalkyně si mohou vychutnávat, jak se uvedené vzorce proplétají. Všichni pak musí přistoupit na divácky nevstřícnou, ale ozvláštňující strategii odlišující Osm hrozných nejenom od uvedených "zdrojů", ale i od ostatní Tarantinovy tvorby: ve skupině ústředních postav není ani jedna, s kterou by bylo možno vyloženě sympatizovat anebo se s ní identifiovat (za předpokladu, že lidé čtoucí tyto řádky nejsou mizogyni, rasisti, psychopati atd.). Absentuje jakékoliv morální centrum, což umožňuje rozehrát hru s diváckými očekáváními. 

Samuel L. Jackson ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightPřirovnání, že Osm hrozných jsou "dvakrát tak dlouhými Gaunery", "závěrečnou konfrontací mezi Billem a Nevěstou z Kill Bill v tříhodinovém podání" anebo "prodlouženou úvodní scénou z Hanebných panchartů bez přepínání mezi několika jazyky", není tak úplně přesné. První jmenovaný zprvu mátl časovými skoky, kdy jsme byli bez potřebných informací vhozeni přímo do nechronologicky odvyprávěného dění, v průběhu kterého pouze jedna postava zatajovala svou pravou identitu. Druhý jmenovaný reflektoval cíl, kterého se protagonistka snažila dosáhnout, a na konci překvapil vydáním se jiným než očekávaným směrem, protože nám byla skryta jedna klíčová informace o dovednosti hrdinky. Třetí jmenovaný zase budoval napětí tím, že víme víc než nám sympatické postavy, a tak se o ně strachujeme.

"Osmička" volí jiný postup, protože až na jednu výjimku ostatní postavy nejsou tím, čím se zdají být, morální dilemata nejsou dlouze rozebírána a napětí je budováno nedostatkem informací a zpětným zpochybněným dříve poskytnutých. Promyšlené, sáhodlouhé monology zastávají funkci prstu na kohoutku zbraně, dialogová výměna na určité téma je napínavější než mnohé přestřelky. V pomalu gradovaném vyprávění je dostatek prostoru na postupné rozvíjení a zužitkování motivů, které se navracejí s až rytmickou přesností, kdy zdánlivě nepodstatná zmínka (deka) anebo prvek (nápis, dopis) později naleznou svou funkci.
 
Kurt Russell, Samuel L. Jackson ve filmu Osm hrozných / The Hateful EightI díky tomu je tato tarantinovka zdaleka nejsoudržnější, přestože si zachovává typické postupy v podobě narušování narativních konvencí. Nechybí dělení do kapitol (dané příchodem nové postavy, změnou místa dění, skokem v čase dopředu anebo dozadu), postupné přidávání ústředních postav (ala Gauneři), střídání hledisek mezi nimi pro narušení jednoduchého souznění (ala Pulp Fiction - Historky z podsvětí), jejich dekonstrukce jako žánrových typů (ala Kill Bill a Nespoutaný Django) i proměna toho, kdo zrovna hraje prim (ala Auto zabiják).

A znovu platí, že i když pro někoho může jít o známé a ozkoušené postupy, jejich kombinace je to, co výsledek činí neotřelým. Důvodem není pouze to, že protagonisté jsou spíše antagonisty. Je jím více fakt, že postupy jsou navázány na hru se žánrem a vyprávěním (whodunit s řadou rozesetých vodítek a nejednoznačností) - a že tato hra není pouze rozjíveným blbnutím s kinematografickými tradicemi a konvencemi, ale vztahuje se k významovému rámci. Osm hrozných se primárně nevypořádává s dobovou propagandou na několika stranách "barikády" (Hanebný pancharti) ani se způsobem vyobrazení určitého etnika ve filmové minulosti (Nespoutaný Django), ale je komentářem nejenom k historii Spojených států amerických, ale i současnosti. Falešné přísliby, rozhádanost uvnitř určitého správního celku vedoucí k vlastní zkáze, možnost překonání rasových a etnických předsudků sloučením etických pravidel s morálním kodexem - a v neposlední řadě historie, která je revidována, a současnost, která vyžaduje revizi, jinak se bude vše opakovat.
 
V místech, kdy film nesmlouvavě rve velkou černou mambu do chřtánu bělošské historie, je pouze zneklidňující a zábavný. V místech, kde subtilně a soustavně pracuje s odkazem (kinematografickým, skutečným), není hrozný, ale naopak výborný. Začíná záběrem na zasněženou sochu Ježíše na kříži, čímž dává najevo, že Bůh není - a pokud, tak pouze ten filmový, protože záběr zároveň odkazuje na Velkou červenou jedničku. Osm hrozných navzdory očekávání není pekelnou jízdou, protože má tempo zrychlujícího dostavníku, ale je po čertech boží.
   
Fotografie z filmu Osm hrozných / The Hateful Eight
P. S. Osm hrozných bylo po dobu necelého jednoho týdne (od Štědrého dne po Silvestra) uvedeno ve Spojených státech amerických v tzv. road-show verzi v rovné stovce kin. Film v nich byl promítnut ze 70mm kopie, která vedle několika minut stopáže navíc obsahovala i (tříminutovou) hudební předehru a cca uprostřed (ve 101. minutě) i (dvanáctiminutovou) přestávku, která slouží k vypití nějaké té kávy a prodiskutování právě viděného. Do české kinodistribuce se bohužel v této variantě snímek nedostává. I přesto řada pozoruhodných stylistických voleb nezaniká, protože formát je použit k posílení klaustrofóbního účinku na publikum. Postavy jsou rozestaveny v několika segmentech v extrémně širokúhlém obrazu, ve kterém jsou jenom minimálně zaostřeny další plány - a mnohdy chybí soustřeďování pozornosti do určitého centra, což přidává na celkovém znepokojujícím dojmu. 

A co hůř, nebude k vidění a slyšení ve variantě s předhrou a přestávkou. Tzv. overture a intermission přitom plní několik důležitých funkcí, a to zejména v návaznosti na poetologické tradice a na strukturu vyprávění a jeho vnímání publikem. V prvním případě (návaznost na konvence uvádění) kloubí způsob prezentace z dob klasického Hollywoodu s postupy televize, když po společenské přestávce vhodné pro diskuzi o právě viděném následuje shrnutí toho podstatného, co se během "reklam" odehrálo, protože se čas dění až na několik časových skoků má překrývat s časem projekce. V druhém případě (výstavba vyprávění, jeho porozumění publikem) proměňuje nejenom strukturu, ale i rytmus (je mnohem vyváženější, protože overture a intermission supluje polovinu jednoho aktu) a diváckou aktivitu (v první polovině jsou otázky ohledně vývoje směřovány vpřed, v druhé polovině převážně zpět).
 
Originální trailer filmu Osm hrozných

NAŠE HODNOCENÍ FILMU:
10/10
VAŠE HODNOCENÍ FILMU:
Líbí se mi Nelíbí   Chci vidět Nechci vidět
0,0
NÁZORY

Vložit názor

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. E-mail je třeba pouze pokud budete chtít zasílat reakce a nebude zveřejněn.

Zasílat reakce e-mailem na vaši reakci, článek nebo nezasílat.

Antispam: * Napište první dvě písmena ze slova filmserver
Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude názor přidán. Přihlášeným se tato otázka nezobrazuje.

 • to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... (Anonym, 07.01.2016 15:19) Reagovat

  to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... možná tak 6/10... stále se opakující Tarantino...nuda k uzoufání

  • Re: to jste trochu hodně přestřelili to hodnocení.... (Marek, 07.01.2016 21:13) Reagovat

   Hodnotí recenzent/kritik, nikoliv celá redakce. Nevím, jaký názor zastává zbytek redakce. Vím jenom, že šéfredaktor na jedné nejmenované databázi dal Osm hrozných plný počet, a tak se asi nebudeme moc rozcházet. Já si tu nudu dnes vstřelil podruhé a určitě ne naposledy, ale je pravda, že kdo čeká primárně zábavu, potažmo stroj na hlášky a zábavné násilí, bude nejspíš zklamán. A to právě proto, že se QT neopakuje, čemuž je v textu věnováno pár odstavců. ;)

 • a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Tran... (JohnWayne, 07.01.2016 23:27) Reagovat

  a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Transformers dal 10/10 :D tie jeho recenzie mi vždy prídu mimo :D lebo v nich nehodnotí ani herecké výkony, ani hudbu a kopu ďalších vecí :D ak dám niečomu 10/10 tak tam musia herci podávať veľmi veľké herecké výkony, taktiež ak dám 10/10 tak tam musí byť taká hudba ako napr. pri The Good The Bad and The Ugly :D

  • Re: a tak čo od Slováčika čakať aj štvrtým Tran... (Marek, 08.01.2016 04:30) Reagovat

   Příjmení je Slovák, nikoliv "Slováčik". Transformers: Zánik jsem nedal plný počet, moje kritika je k přečtení zde: http://filmserver.cz/clanek/78... . V perexu stojí: "Procentuální, bodové či hvězdičkové hodnocení je v případě čtvrtého pokračování transformeří série důležitější ještě méně než u jakéhokoliv jiného blockbusteru." Můžu vás ale ujistit, že ačkoliv Transfomers: Zánik považuji za esteticky pozoruhodný objekt (a nemám problém si toto stanovisko obhájit), je málokterý film, který se tak vzdaluje estetickým a ideologickým preferencím, které mám.

   Zajímalo by mě, odkdy má být v recenzích (které se prezentují jako kritické reflexe, potažmo kritiky, tj. poněkud jiný publicistický žánr) zhodnocena ta a/nebo ona složka. Jsem rád, že nepíšu texty pro lidi, kteří mají takové nároky - a doufám, že nikdy nebudu nucen takové texty psát. Každopádně herecké výkony Osm hrozných zhodnoceny jsou a zmiňovat se o hudbě je poněkud zbytečné, protože to jednak dělá každý, jednak je (očekávatelně) výborná. V textu je myslím zdůvodněno, proč si Osm hrozných "zaslouží" plný počet, když už jsou lidi, pro které jsou důležitější čísílka než argumenty.

 • však v recenziách sa poukazuje na pozitívne a n... (JohnWayne, 09.01.2016 17:19) Reagovat

  však v recenziách sa poukazuje na pozitívne a negatívne zložky filmu :D

DOPORUČENÉ ČLÁNKY
TV tipy: 23. 3. 2018 - 29. 3. 2018
TV tipy: Dalajláma pátrá na ulici Cloverfield 10 po nejhledanějším muži a páskách z Nagana Hned čtyři premiéry vynikají v aktuální desítce pravidelných televizních tipů. Jsou jimi retro podívaná Krycí jméno U.N.C.L.E., sci-fi horor Ulice Cloverfield 10, osobitý krimithriller Nejhledanější muž a dokument Pásky z Nagana.... čtěte zde
Vydáno: 23.03.2018 07:30 v sekci Radar | TV tipy
0
Pacific Rim: Povstání 6/10
Recenze: Jako povrchní zábava s epickou akcí Pacific Rim: Povstání plní účel Pokračování filmu, ve kterém se obří roboti mlátí s obřími monstry, navazuje v obdobném duchu na události z jedničky po deseti letech, zhruba stejně zábavně, zhruba stejně dementně. Akční scény jsou nicméně super. čtěte zde
Vydáno: 22.03.2018 07:00 v sekci Recenze | Premiéry
2
Dej mi své jméno 7/10
Recenze: Gay romance Dej mi své jméno je citlivou studií křehkosti lásky Mimořádně empatické drama o lásce a homosexuální romanci odráží ústřední téma filmu a pocity svých hrdinů i prostřednictvím metaforicky užívané literatury, hudby, sochařství a nepravidelně plynoucího času. čtěte zde
Vydáno: 21.03.2018 12:00 v sekci Recenze | Premiéry
0
Kinopremiéry: 12. týden
Kinopremiéry: Králíček Petr a Máří Magdaléna řídí povstání kaiju robotů V kinech sice startuje celá desítka filmů, přesně polovina z ní jsou ovšem dokumenty, které jsou určeny specifickému publiku. Většinového diváka spíše osloví pokračování sci-fi Pacific Rim nebo biblická Máří Magdaléna.... čtěte zde
Vydáno: 21.03.2018 07:30 v sekci Radar | Kinopremiéry
0
Máří Magdaléna 4/10
Recenze: Mdlá a šedivá Máří Magdaléna do Ježíšova života nic nového nepřináší Do hlavních rolí biblického filmu, který nahlíží na příběh Ježíše Krista očima Máří Magdalény, obsadil Garth Davis herečku Rooney Mara a herce Joaquina Phoenixe. čtěte zde
Vydáno: 20.03.2018 07:00 v sekci Recenze | Premiéry
2
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
- Margot Robbie míří do Tarantinova "mansonovského" filmu (14.03.2018 09:04 v Novinky | Zprávy)
- Novinka Quentina Tarantina má název, obsazení a popis děje (01.03.2018 15:09 v Novinky | Zprávy)
- Superhrdinští Úžasňákovi 2 se vrací v prvním traileru (15.02.2018 13:28 v Novinky | Trailery)
- Roman Polanski v novém Tarantinově filmu (02.02.2018 14:14 v Novinky | Zprávy)
- TV tipy: Popelka zachraňuje moře v plamenech a na večeři si dává vraždu (26.01.2018 07:30 v Radar | TV tipy)
- Leonardo DiCaprio potvrzen pro Nový film Quentina Tarantina (13.01.2018 19:26 v Novinky | Zprávy)
- TV tipy: Dom Hemingway bez soucitu používá selský rozum (12.01.2018 07:30 v Radar | TV tipy)
- Téma: nejlepší filmy roku 2017 podle filmserver.cz (08.01.2018 15:00 v Články | Žebříčky)
- Nový trailer pro seriálovou Hvězdnou bránu (26.12.2017 11:42 v Novinky | Trailery)
- Remake filmu Přes palubu má trailer (24.12.2017 12:05 v Novinky | Trailery)
- R.I.P.: Hvězdy, které nás v roce 2017 opustily (24.12.2017 09:37 v Novinky | Zprávy)
- Tarantinův Star Trek získal scenáristu (22.12.2017 09:37 v Novinky | Zprávy)
- Tarantinův Star Trek skutečně vznikne. A bude eRko. (08.12.2017 08:48 v Novinky | Zprávy)
- Natočí Quentin Tarantino nový Star Trek? (06.12.2017 11:25 v Novinky)
- Tarantinův devátý film získal datum premiéry (02.12.2017 08:24 v Novinky | Zprávy)
- První trailer: Avengers: Infinity War (29.11.2017 14:56 v Novinky | Trailery)
- Úžasňákovi 2: animovaná superrodinka se vrací v prvním teaseru (18.11.2017 20:16 v Novinky | Trailery)
- TV tipy: Kingsmanovi je znovu sedmnáct a očekává exodus (17.11.2017 07:30 v Radar | TV tipy)

PREMIÉRA TÝDNE   12/2018

Pacific Rim: Povstání
6/10

Pokračování filmu, ve kterém se obří roboti mlátí s obřími monstry, navazuje v obdobném duchu na události z jedničky po deseti letech, zhruba stejně zábavně, zhruba stejně dementně. Akční scény jsou nicméně super.

AKTUÁLNĚ V KINECH

Kompletní seznam kinopremiér naleznete zde.

TV TIPY

VYCHÁZÍ NA BLU-RAY

Kompletní seznam vycházejících BD naleznete zde.

VYCHÁZÍ NA DVD

Kompletní seznam vycházejících DVD naleznete zde.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY (poslední týden)

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ OSOBY (poslední týden)

ČESKÉ TRAILERY

Star Wars: Síla se probouzí
V kinech od 17.12.2015
Jak básníci čekají na zázrak
V kinech od 14.04.2016
Captain America: Občanská válka
V kinech od 05.05.2016

NOVÉ FOTOGRAFIE

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (2x)
The Spy Who Dumped Me (4x)
Pásky z Nagana (1x)
Under the Silver Lake (2x)
Pacific Rim: Povstání (7x)
Máš ji! (2x)
Máří Magdaléna (7x)
Králíček Petr (1x)
filmserver.cz na Facebooku filmserver.cz na Twitteru filmserver.cz na LinkedIn filmserver.cz na YouTube
filmserver.cz - o filmech víme vše
©2010-2018 IMEG s.r.o.
Kontaktní informace | Informace o inzerci | Redakce | Volná místa | Mobilní verze | ISSN 1804-5529
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu IMEG s.r.o. zakázáno.
smile music: spark | fakker | czech blade | musicserver | full moon | xplaylist | day after | filmserver